Dag Verse Voorraad
Bezorging binnen Nederland en België
Geleverd wanneer het u uitkomt
Altijd persoonlijk contact

Privacy Policy

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Star & van der Gugten Holding BV gevestigd te Laan van Verhof 3, 2231 BZ Rijnsburg en inschreven onder Kamer van Koophandel nummer 28103966.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website https://build.starvandergugten.nl/ verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat wij in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaan. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

 • Het verlenen van toegang tot onze website
 • Het gebruik van functionaliteiten op onze website
 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • Product- en dienstontwikkeling
 • Het bepalen van strategie en beleid
 • Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Star & van der Gugten Holding BV, haar relaties en haar medewerkers

Het verzenden van de nieuwsbrief

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Uw naam
 • E-mail adres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • IP-adres

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Indien de gegevens betrekking hebben op ondersteuning hebben wij het recht de gegevens over te nemen in onze helpdesk software waarna u hiervan een notificatie ontvangt.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Wij maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Hallo, kan ik u helpen?

Aangenaam, Ben van der Gugten hier en ik help u graag verder met uw vraag.